Predstavitev - Stenj in vrvice za nagrobne, dekorativne sveče - Predstavitev

Predstavitev

Zgodovina  podjetja

Sami začetki segajo v leto 1988, ko smo pričeli z obrtjo izdelovanja vrvi, namenjenih predvsem rudarski stroki, ki pa se je kmalu zatem začela krčiti zaradi opuščanja in zapiranja rudnikov, kar je povzročilo izgubo glavnega povpraševalca po tem izdelku. Ker je tehnologija izdelovanja vrvi zelo podobna izdelovanju stenja za sveče, pojavilo pa se je tudi povpraševanje in zanimanje za ta proizvod, smo pričeli z razvojem in s proizvodnjo le-tega.

Podjetje Zastor, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991. Ob ustanovitvi je bila naša temeljna dejavnost storitev zastopstva in prodaja delovne zaščite, v manjšem obsegu smo obdržali tudi dejavnost pletenja raznovrstnih vrvic in vrvi, kmalu pa smo začeli razvijati dejavnost proizvodnje stenja za sveče.

Zaznana poslovna priložnost, nov izziv, vztrajnost, pripravljenost učenja, sposobnost prevzemanja tveganja so glavni dejavniki, ki so pripeljali do tega, da je ta dejavnost postala osnovna dejavnost podjetja Zastor, d.o.o. in da  naše podjetje danes v Sloveniji zaseda vodilno pozicijo v tej panogi.

 

 

 

Podjetje danes

Glavna dejavnost našega podjetja je proizvodnja stenja za vse vrste sveč (nagrobne, okrasne, gospodinjske, dišeče, vrtni ogenj, itd).

V tej panogi, tu mislimo na proizvodnjo stenja, smo podjetje največje v Sloveniji. S stenjem pokrivamo od 85 % do 90 % povpraševanja po tem izdelku na slovenskem trgu. Del proizvodnje (10 %) izvozimo, predvsem na Hrvaško. S svojimi izdelki smo neposredno in  posredno, preko svojih kupcev, prisotni tudi na tujih trgih, predvsem v Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji, v Bolgariji, Grčiji in nekaterih Skandinavskih državah.

Ohranili smo tudi dejavnost pletenja vrvi, ki se uporabljajo za najrazličnejše namene, od dekorativnih vrvic (darilna embalaža, konfekcija, itd.), vse do raznovrstnih debelejših vrvi (20 mm ali več), različnih materialov in izdelave, odvisno od naročnikovih želja in potreb.

Glavno vodilo podjetja Zastor, d.o.o. temelji na maksimalnem upoštevanju želja in potreb naših kupcev. Zavedamo se, da podjetje obstaja zaradi njih in ne obratno, zadovoljnost kupcev bo naše vodilo in motivacija tudi v prihodnje. Kakovost proizvodov in storitev je najpomembnejša vrednota podjetja, ki je pomembno vplivala na rast in razvoj podjetja v preteklosti, njena pomembnost pa se tudi v prihodnje ne bo zmanjšala.

Predstavitev

Vizija
Kje smo
Kontakt
Poslanstvo
Stenji

Nagrobni program
Dekorativni program
Vrtni ogenj/ bakle
Vrvice
Vrvi
Novice
Kupci
Svečomat
Piskotki
¸ Zastor d.o.o., Spodnja Rečica 87, 3270 Laško, tel. 03 734 12 00

Produkcija: Spletne rešitve Sloway